Witajcie

Na internetowych stronach ochotniczej straży pożarnej w Pikowie. Oddział ten był założony w roku 1904 a obecnie liczy 26 zarejestrowanych członków. Oddział związany jest z wioską Pikow. Tutaj ma swój klub „Pasterka“ oraz remizę z obrazem św. Floriana, patrona wszystkich strażaków.

św. Florian

Požární zbrojnice Członkowie naszej drużyny wspólnie z wieloma innymi sympatykami i przyjacólmi starają się o różne formy działalności kulturalnej naszej wioski. Biorą udział w różnych Pasterka konkursach i zawodach a mogą się pochwalić nie tylko udziałem ale i konkretnymi osiągnięciami.

Pasterka
Remizę

Znajdziecie tutaj całą historię naszej drużyny, wyniki zawodów, fotografie a przewidywany program na nadchodzący okres.

(Jacek)